نمايندگي خدمات پيام کوتاه

نمايندگي خدمات پيام کوتاه سطح کاربر

4,583تومان
ماهانه

قابليت تعريف زيرکاربر دارد
100% Complete

ماژول ارسال پيامک whmcs
100% Complete

ثابت 83 ريال تعرفه فارسي
100% Complete


تعداد کاربر زيرمجموعه نامحدود
درگاه پرداخت بانکي اختصاصي
قابليت تعيين تعرفه اختصاصي

نمايندگي خدمات پيام کوتاه سطح مستقل

7,917تومان
ماهانه
قابليت تعريف کاربر زيرمجموعه بصورت نامحدود
درگاه پرداخت بانکي اختصاصي
آدرس لاگين اختصاصي
قابليت تعيين تعرفه اختصاصي
قابليت تعريف زيرنماينده بصورت نامحدود
ماژول ارسال پيامک whmcs


ميزان شارژ---------------------------- تعرفه فارسي
-------------------------------------------------------------------
1 تا 5،000،000 ريال -------------104 ريال
-------------------------------------------------------------------
5،000،000 تا 10،000،000 ريال--------------94 ريال
-------------------------------------------------------------------
10،000،000 تا 40،000،000 ريال------------89 ريال
-------------------------------------------------------------------
40،000،000 تا 70،000،000 ريال------------85 ريال
-------------------------------------------------------------------
70،000،000 تا 100،000،000 ريال----------80 ريال
-------------------------------------------------------------------

نمايندگي سامانه خدمات پيام کوتاه سطح مسقل2

90,000تومان
ماهانه

ماژول ارسال پيامک whmcs جوملا،وردپرس،Freer
100% Complete

ثابت 83 ريال تعرفه فارسي
100% Complete
قابليت تعريف کاربر زيرمجموعه بصورت نامحدود
درگاه پرداخت بانکي اختصاصي
آدرس لاگين اختصاصي
قابليت تعيين تعرفه اختصاصي
قابليت تعريف زيرنماينده بصورت نامحدود