پنل ارسال پيامک

پنل ارسال پيامک نسخه پايه

2,083تومان
ماهانه
ارسال سريع

ارسال زماندار

ارسال هدفمند

ارسال از نقشه

ارسال رنجي

پوشه بندي

دفترچه تلفن

دريافت

انتقال به موبايل

انتقال به سايت

انتقال دليوري

انتقال به ايميل

وب سرويس و http ندارد

ارسال هوشمند

ارسال سفارشي

منشي پيامک ندارد

پيامک از موبايل

خبرنامه پيامکي ندارد

ارسال وَپ

مسابقه ندارد

نظرسنجي ندارد

پاسخگوي هوشمند ندارد

تحليلگر پيامک نداردميزان شارژ---------------------------- تعرفه فارسي
-------------------------------------------------------------------
1 تا 5،000،000 ريال -------------104 ريال
-------------------------------------------------------------------
5،000،000 تا 10،000،000 ريال--------------94 ريال
-------------------------------------------------------------------
10،000،000 تا 40،000،000 ريال------------89 ريال
-------------------------------------------------------------------
40،000،000 تا 70،000،000 ريال------------85 ريال
-------------------------------------------------------------------
70،000،000 تا 100،000،000 ريال----------80 ريال
-------------------------------------------------------------------

پنل ارسال پيامک نسخه حرفه ايي

3,750تومان
ماهانه
ارسال سريع

ارسال زماندار

ارسال هدفمند

ارسال از نقشه

ارسال رنجي

پوشه بندي

دفترچه تلفن

دريافت

انتقال به موبايل

انتقال به سايت

انتقال دليوري

انتقال به ايميل

وب سرويس و http

ارسال هوشمند

ارسال سفارشي

منشي پيامک

پيامک از موبايل

خبرنامه پيامکي

ارسال وَپ

مسابقه

نظرسنجي

پاسخگوي هوشمند

تحليلگر پيامکميزان شارژ---------------------------- تعرفه فارسي
-------------------------------------------------------------------
1 تا 5،000،000 ريال -------------104 ريال
-------------------------------------------------------------------
5،000،000 تا 10،000،000 ريال--------------94 ريال
-------------------------------------------------------------------
10،000،000 تا 40،000،000 ريال------------89 ريال
-------------------------------------------------------------------
40،000،000 تا 70،000،000 ريال------------85 ريال
-------------------------------------------------------------------
70،000،000 تا 100،000،000 ريال----------80 ريال
-------------------------------------------------------------------